วันที่ 77 นิเทศครั้งสุดท้าย (7 กันยายน 2559)

" เช้าวันพุธ ... ฝนตกแต่เช้าเลย "

วันนี้เป็นวันที่หัวใจเต้นแรงมาก กินข้าวแทบไม่ลง

เช้าวันนี้ฝนตกหนักมาก สิ่งที่กลัวที่สุดคือ ไฟดับ ถ้าไฟดับคือวันนี้ค่อนข้างที่จะเฟล ได้แต่ภาวนาแต่เช้า กินข้าวก็ไม่ค่อยลง เมื่อคืนเตรียมสื่อการสอนจนดึก แผนที่เตรียมไว้ ก็รวนไปหมด

ชั่วโมงแรก ... ชั่วโมงแห่งการนิเทศ ตอนนี้คือเหงื่อไหลออก ร้อนมาก ทั้งที่ฝนตก ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่กดดันที่สุด มาถึงขั้นนำเข้าสู่บทเรียนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขั้นกิจกรรมก็ดี มาถึงไฮไลน์ที่ทำคือ แข่งขันตอบปัญหา ... แฟนพันธ์แท้ สปป. ลาว ... ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจเล่นเป็นอย่างมาก ละแล้วการนิเทศครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอบคุณนักเรียน ขอบคุณเพื่อน ขอบคุณครูพี่เลี้ยง ขอบคุณครูนิว ขอบคุณ อ. โสภณ เป็นอย่างมาก

ชั่วโมงที่ 2 ... สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ในเรื่องความสำคัญของเพื่อน และวิธีการเป็นเพื่อนที่ดี หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรูปหัวใจเกี่ยวกับความสำคัญของเพื่อน หลังจากนั้น ก็ตักอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน เพราะครูประจำชั้นลาป่วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)