แรงงานนักโทษราคาถูกบูมมูลค่านับพันล้านในคุกสหรัฐอเมริกา

ถึงปัจจุบันแรงงานนักโทษในคุกสหรัฐอเมริกา ยังคงบูมด้วยมูลค่านับพันล้าน เช่นเดียวกับแรงงานนักโทษในคุกประเทศจีน................


ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของแรงงานนักโทษ (Prison labour) และ ได้ใช้แรงงานนักโทษให้เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของชาติ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ถึงวันนี้สหรัฐอเมริกา ยังคงมีการใช้แรงงานนักโทษราคาถูกในคุกเอกชน สหรัฐอเมริกา บูมด้วยมูลค่านับพันล้าน ข้อมูลจาก วีดีโอ เรื่อง Prison labor booms in US as low-cost inmates bring billions พบว่า แรงงานนักโทษราคาถูกในคุกเอกชน สหรัฐอเมริกา บูมด้วยมูลค่านับพันล้าน เช่นเดียวกับแรงงานนักโทษในคุกประเทศจีน เป็นการดำเนินงานในท่ามกลางปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการใช้แรงงานราคาถูก แรงงานทาส แรงงานเถื่อน โดยการนำหุ้นเข้าไปขายหุ้นให้แก่ประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของแรงงานนักโทษราคาถูก อย่างไรก็ตาม แรงงานนักโทษราคาถูกในคุกเอกชน สหรัฐอเมริกา ยังคงบูมด้วยมูลค่านับพันล้าน และ มีการดำเนินการต่อมาถึงปัจจุบัน นับว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศตัวอย่างฝ่ายแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับแรงงานนักโทษให้เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของชาติ


โดยสรุป

วีดีโอ เรื่อง แรงงานนักโทษราคาถูกบูมมูลค่านับพันล้านในคุกสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถึงปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศ ตัวอย่าง ฝ่ายแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานนักโทษให้เป็นประโยชน์กับทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และ รัสเซีย ต่างก็เห็นความสำคัญของการใช้แรงงานนักโทษเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา และ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แรงงานนักโทษราคาถูกในคุกเอกชน สหรัฐอเมริกา ยังคงบูมด้วยมูลค่านับพันล้าน และ ยังมีการดำเนินการท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาถึงปัจจุบัน

.................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=CySzoJFkTA8บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การใช้แรงงานนักโทษ ก็มีส่วนดีนะ

แต่ในเมืองไทย คงลำบาก

เพราะ สภาพต่าง ๆ แตกต่าง

กับเมืองฝรั่งเยอะนะ

ขอบคุณจ้ะ