ICC..คืออะไร

ICC ย่อมาจาก INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCIES

มันคือ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยเน้นความสามารถทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ดิฉัน คือ ครูอ้อย แซ่เฮ ได้เข้าร่วมการอบรมและดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบนี้ หวังว่า จะได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ ในอันดับต่อไปบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (1)

-สวัสดีครับครูอ้อย

-ตามมาให้กำลังใจอีกหนึ่งบันทึกครับ

-เห็นครูอ้อยในบันทึกแล้ว ยินดี ๆ คร้าบ..

-มีผักจากบ้านไร่มาฝากครับ