​การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัยครั้งที่ 1 “การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเชิญผมไปบรรยายนำเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากเกิดความขัดข้องทางเทคนิค จึงไม่มี narrated ppt มา ลปรร. มีแต่ ppt ที่นี่ ซึ่งสามารถดูประกอบเสียง ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ก.ค. ๕๙


download ppt


download ไฟล์เสียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)