จริยธรรมคอมพิวตอร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) และบริษัทเอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจับกุมตัว

นายนภดล ชุมดี ข้อหาละเมิดลิขสสิทธ์ โดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น ผ่านเวปไซต์ "ddprogame.blogspot.com" เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ชุดคำสั่งที่ทำให้รบกวนการทำงานของเกมส์คาบาลออนไลน์และเกมส์โรฮานออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ สามารถยึดของกลางได้ เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และ เร้าเตอร์ 1 ตัว


มาตราที่ทำผิดและโทษที่ได้รับ

ศาสได้ตัดสินให้นายนภดล ชุมดี มีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใน

-มาตราที่ 13 ว่าด้วย “ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด”

ได้รับโทษจำคุก 2เดือน ปรับ 7,000บาท และรอลงอาญา

และศาลตัดสินให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมของนายนภดล ชุมดี มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-มาตรา 9 ว่าด้วย "ผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน)”

ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวทางการหลีกเลี่ยงหารกระทำผิด

การที่เราไปเป็นผู้ใช้บริการทางคอมพิวเตอร์เราสามารถหลึกเลี่ยงการกระทำผิดเหล่านี้ได้โดยการไม่ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ ใช้บริการจากเว็ปไวน์ที่หน้าเชื่อถือโดยดูจาก URL ไม่ควรบอก user ID และ password ให้แก่ผู้อื่นรู้ และไม่ควรให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ของเรา เพราะเขาอาจจะเข้าใช้บริการเว็บไซน์ที่ผิดกฎหมายได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราภรณ์ ลุ้งบ้านความเห็น (0)