ครูครับ...ทำไมเราต้องยืนตรง? (3 สิงหาคม 2559)

ในตอนเย็น กิจกิจกรรมก่อนเลิกเรียน
คือ การสวดมนตร์ไหว้พระ
และการร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี

เมื่อเพลง สรรเสริญพระบารมี จบลง
ฉันทำความเคารพธงชาติ
ด้วยการก้มหัวลงหนึ่งครั้ง
เดชา นักเรียนขี้สงสัยก็ถามฉันว่า
"ครูอังครับ ทำไมเราจึงต้องยืนตรงเพลงนี้ด้วยครับ"
ฉันตอบไปว่า
"เพลงนี้ เราร้องเพื่อทำความเคารพในหลวงครับ"
(พยายามใช้ภาษาที่ง่ายๆ)

"แต่ผมไม่ใช่คนไทยนะ ผมไม่ยืนได้ปล่าว"
ฉันบอกกับเดชาว่า
"เราอยู่ในประเทศไทย อาศัยผืนแผ่นดินไทย
เราได้กิน เราได้อยู่อาศัย เราได้เรียน
เพราะว่าพระองค์ท่านให้เราอยู่
เพราะฉะนั้นจะชาติใด เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
จึงควรยืนตรงเพื่อให้ความเคารพ
และถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงครับ"

จากนั้นเดชาก็ยืนตรง
และถามคำถามอีกมากมาย

ได้ยินคำถามจากนักเรียนของตัวเองแล้ว
กลับมาถามตัวเองว่า
"ได้ทำอะไรให้ประเทศ ให้แผ่นดินบ้างหรือปล่าว"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)