​ดิอีโคโนมิสต์วิจารณ์ประเทศไทย

Spending per head on education was four to five times higher in Bangkok than elsewhere, and on health, 12 times higher.

ดิอีโคโนมิสต์วิจารณ์ประเทศไทย

อ่านได้ ที่นี่ มีรายละเอียดมากมายหลายด้าน ที่ผมอ่านแบบตลึง และไม่มีความรู้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง

ที่ผมชอบมากคือ แผนที่ประเทศไทยเปรียบเทียบ งบประมาณแผ่นดิน, จีดีพี, และจำนวนประชากร เป็นรายภาค สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในการบริหารประเทศ ที่คนต่างจังหวัดไม่ได้รับการดูและอย่าง เท่าเทียมกับคนกรุงเทพ ที่ควรได้รับการแก้ไข

ผมอยากเห็นสภาพัฒน์ออกมาเถียง และให้ตัวเลขของสภาพัฒน์ เพื่อหาทางแก้ปัญหาภาพใหญ่ของการบริหารประเทศ

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)