​การสรรหาอธิการบดี

การสรรหาไม่ใช่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ใช้คะแนนนิยมรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นในการตัดสิน แต่ใช้ความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในสถานการณ์นั้นๆ เป็นหลัก

การสรรหาอธิการบดี

ผมมีข้อสังเกตว่า คนมักเข้าใจเรื่องการสรรหาอธิการบดีอย่างตื้นๆ และนำไปสู่ความขัดแย้ง จึงขอแนะนำบันทึกเรื่องนี้ที่ผมเคยเขียนไว้อย่างละเอียดเมื่อ ๕ ปีที่แล้ว อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๖ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)