การแก้ไขฟื้นฟูนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมรัสเซีย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิง จะได้รับสิทธิในการพักการลงโทษ............................


การแก้ไขฟื้นฟูนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมรัสเซีย ที่นำเสนอในบทความนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=18-0... พบว่า โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมรัสเซีย ที่เป็นโปรแกรมสำคัญและจัดให้มีการดำเนินการทุกปี ได้แก่ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผ่านการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมรัสเซีย ดำเนินการโดยกรมราชทัณฑ์รัสเซีย (FSIN) มีการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมจากทั่วประเทศรัสเซีย มีนักโทษหญิงจากเรือนจำกลาง เรือนจำภูมิภาค และ สถานดัดสันดาน จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการดำเนินการแข่งขันภายใต้ชื่อ “Kalina Krasnaya” สำหรับในปี ๒๐๑๔ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยจะเป็นการนำเสนอในลักษณะของรูปภาพเพื่อให้เห็นบรรยากาศการประกวดแข่งขัน พร้อมคำอธิบายประกอบ พอเข้าใจโดยสังเขป ดังนี้


ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Micarill Kolchin (Blat)Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔Kalina Krasnaya ปี ๒๐๑๔


โดยสรุป

การประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมจากทั่วประเทศรัสเซีย หรือ ที่เรียกว่า “Kalina Krasnaya” เป็นหนึ่งในหลายโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูนักโทษของเรือนจำอาณานิคมรัสเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่เสรีภาพในสังคม โดยมีธรรมเนียมในการแข่งขัน ว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิงในเรือนจำอาณานิคมจะได้รับสิทธิในการพักการลงโทษ จากกรมราชทัณฑ์รัสเซีย (FSIN) สำหรับผลการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิง Kalina Krasnaya ในปีที่ ๑๑ ปี ๒๐๑๔ ปรากฏว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการประกวดแข่งขันร้องเพลงของนักโทษหญิง “Kalina Krasnaya” ที่มีนักโทษหญิงเรือนจำโทษจำคุกตลอดชีวิต จากเรือนจำอาณานิคม Gryazovets ในภูมิภาค Vologda ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ ได้รับสิทธิพักการลงโทษ

.................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (0)