พพจ.เขียนหนังสือไม่เป็น (พพจ.พหูสูตจริงหรือ ๖)

<p “=”“>สมัยพุทธกาล อินเดียมีอักขระแล้ว พพจ.เป็นลูกกษัตริย์ ย่อมต้องเขียนหนังสือเป็น แต่ทำไมไม่ยอมจารึกคัมภีร์ไว้เป็นลายลักอักษร (จดบันทึก) หรือแสดงว่าเป็นคนไทยที่ยังไม่มีอักขระ แล้วจาริกไปประกาศธรรมยังอินเดียใต้ </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)