นิเทศวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 (7 กรกฎาคม 2559)

สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่แสนสดใส วันนี้เราต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษ เพราะจะต้องได้ขนอุปกรณ์ในการสอนในหน่วยที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ไปเตรียมการที่โรงเรียนเพื่อต้อนรับการมานิเทศของอาจารย์ยุทธนา

สำหรับตอนเช้าวันนี้ก็ยังมีการทำเวรของแต่ละเขตสีอยู่เหมือนเดิม

ในการเข้าแถวหน้าเสาธงก็เป็นไปด้วยดี มีข่าวมาประกาศแจ้งจากท่านรอง ผอ. ในเรื่องของประชามติที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

เวลาทั้งหมดของภาคเช้าส่วนใหญ่หมดไปกับการเตรียมของในการสอนวิทยาศาสตร์ในภาคบ่ายนี้มากกว่า และก็มีการสอนวิชาภาษาไทยเด็ก ป.3 และก็มีสอนซ่อมเสริมเด็ก ป.5 อีก

สำหรับสื่อในการสอนวิทยาศาสตร์อย่างคร่าวๆก็มีดังนี้


อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น จะมีดินแต่ละประเภทและแก้วน้ำพลาสติกอีกมากมาย

และแล้วเวลา 12.20 น. รถของอาจารย์ก็ได้เข้ามายังในโรงเรียน

เราที่กำลังทานข้าวอยู่ จึงต้องรีบเก็บจาน แล้วก็ไปรับอาจารย์มายังห้อง ป.2 mep จากนั้นเราก็ได้เอาแผนการสอนให้อาจารย์ดูก่อน

แล้วเราก็รีบเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการสอนให้พร้อม กว่าจะพร้อมก็ปาเข้าไปเกือบๆบ่ายโมงแล้ว

ซึ่งที่ช้าก็เป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยและได้เปลี่ยนสถานที่ในการทำการสอนจากเดิมจะสอนที่ศาลารวมใจ กลับย้ายเข้ามาสอนในห้องเรียนจึงทำให้มีการจัดห้องที่ลำบาก ใช้เวลามาก

ฉันใช้เวลาในการสอนตั้งแต่ 13.00-13.50 น.

ขั้นนำ

เราก็ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆกัน

จากนั้นให้ตัวแทนลองออกมาคลำดูกล่องปริศนาดูสิ ว่าข้างในนั้นคืออะไร

แล้วก็ใช้คำถามเพื่อให้เขาอยากรู้มากขึ้น

ขั้นกิจกรรม

ก็จะให้เด็กทดลองไปทีละขั้นตอนเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดินแต่ละประเภท

การสังเกตสีดิน

การดูเม็ดดิน

การไหลผ่านของน้ำ

สุดท้ายก็เป็นการสรุปว่าดินชนิดที่ 1 2 3 ที่ครูให้นั้นเป็นดินประเภทใด

โดยส่วนตัว ฉันคิดว่าการเรียนการสอนในวันนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

เพราะ 1. กิจกรรมที่ให้เด็กทำมันเยอะเกินไป ทำให้ใช้เวลาเกิน

2. เด็กๆไม่ตั้งใจฟัง มัวแต่สนใจอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง

3. การทดลองไม่เป็นไปตามที่หวัง

หลังจากที่ฉันสอนเสร็จแล้วก็มีการ feed back กลับจากอาจารย์

ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องปรับปรุง ตรงจุดไหนบ้าง

หลักๆเลยก็จะเป็นการ 1. ต้องบอกนักเรียนให้ทราบก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไร อย่างเป็นขั้นตอน

2. การเตรียมสื่อที่ใช้เวลานาน การจัดเตรียมสถานที่

3. การให้เด็กทดลองกิจกรรมที่เยอะเกินไป

ข้อที่ปรับปรุงก็มี ข้อดีเราก็มีเช่นกัน

ฉันและอาจารย์ใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่นานพอสมควร

สำหรับฉัน ในวันนี้ฉันคิดว่ามันเป็นบทเรียนในการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ฉันไม่เคยได้ทดลองสอน หรือเป็นวิชาที่ฉันไม่ชอบเลยก็ตาม

แต่ฉันจะถือเอามาเป็นบทเรียนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อๆไปค่ะ

สำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ยุทธนา สำหรับคำแนะนำดีๆค่ะ หนูจะนำเอามาปรับปรุงในครั้งต่อๆไปให้มันดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณครูออย สำหรับการหาดินเหนียว ที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้รวมถึงคำแนะนำต่างๆด้วยค่ะ

ขอขอบคุณเพื่อนๆเช่น เก้ โต้ง ฯ อีกหลายๆคนที่ช่วยในการให้คำแนะนำในการสอนวิทยาศาสตร์

ครั้งแรกถือเป็นบทเรียน

ครั้งต่อไปย่อมดีกว่าครั้งแรกเสมอ :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)