ว่าด้วยเรื่องการท่องแม่สูตรคูณ (4 กรกฏาคม 2559)

สวัสดีเช้าวันจันทร์

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่

เราก็ได้ทำหน้าที่ครูเหมือนเดิมเช่นทุกวัน

เช่นการ คุมการทำความสะอาดประจำสีในตอนเช้า

การคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธง

การเก็บเงินออมทรัพย์

และอาจจะมีการดูแลห้องแทนคุณครูบ้างเล็กๆน้อยๆ

ในช่วงเช้าไม่ค่อยมีอะไร

ในช่วงบ่ายก็มีชั่วโมงสอนแค่ชั่วโมงเดียว

ก่อนกลับบ้านในวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอีกเช่นเคย

คือจะต้องมีการท่องแม่สูตรคูณก่อนกลับบ้าน

เด็กๆท่องได้ดีขึ้นกว่าทุกๆครั้ง แต่ก็ยังมีบ้างที่ท่องผิดไป เช่น 9x3 = 28 , 12x12 = 132 ฯ

ก็ต้องฝึกให้เขาท่องบ่อยๆเพื่อจะได้จำให้มากขึ้น และจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นด้วย

สู้ๆนะเด็กๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)