AAR R2R Forum9 ; รวมบันทึก 1-4

Ka Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อAAR R2R Forum9 ; "จุดเปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนวิถี"..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/609987


AAR R2R Forum9 ; ห้องพลังบวก

ตอนที่ 1 "เรียนรู้ ใส่ใจ สู่ความปลอดภัย Happiness R2R"..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/610044


AAR R2R Forum9 ; ห้องพลังบวก

ตอนที่ 2 "เรียนรู้ ใส่ใจ สู่ความปลอดภัย Happiness R2R"..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/610045


AAR R2R Forum9 ; ห้องพลังบวก

ตอนที่ 3 "เรียนรู้ ใส่ใจ สู่ความปลอดภัย Happiness R2R"..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/610046


...

17 กรกฎาคม พ.ศ.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KAPOOMความเห็น (0)