โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่สู่ครูมืออาชีพกลุ่มโซนกรุงเทพฯเหนือ (1)

การจัดอบรมแบบ Active learning กับครู กศน กรุงเทพฯโซนเหนือ

ตอนบ่ายวันนี้ผู้เขียนอยู่ที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารฯ ที่วัดไร่ขิง โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่สู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโซนกรุงเทพฯ มีเขต บางซื่อ บางเขน จตุจักร หลักสี่ ลาดพร้าว ดอนเมืองและสายไหม ก่อนมาจัดกิจกรรมให้ทีมงานที่อยู่ทางนี้จัดกิจกรรมก่อนเนื่องจากผู้เขียนเดินทางมากับท่านรองผอ.กทม สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม..... อ่านต่อได้ที่นี่ ทางทีมงานได้เตรียม Before Action Review (BAR) ว่าผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการอะไร


ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม Before Action Review (BAR) ว่าแต่ละเขตอยากเรียนรู้อะไร และจะนำไปทำอะไรผู้เขียนจัดิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลองเรียนรู้แล้วช่วยสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง


กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา หรือ การสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกิจกรรมนี้ผู้เขียนให้ผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนด้วยว่าได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมปมมนุษย์ ส่วนใหญ่ท้อนว่าได้ความสามัคคี หรือสะท้อนว่าได้ร่วมมือการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นต้นกิจกรรมการอ่านออกเสียงที่บูรณาการกับภาษาไทย


ต่อมาให้แต่ละเขตเรื่องวิธีการสอนแล้วให้แต่ละเขตออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเองแลนำมาสอนเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้เขียนคอยเติมข้อมูลแลวิพากษ์ว่าแผนการสอนที่สอนนั้นได้ถึงจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่

ทีมนี้สอนภาษาไทย อักษรสูง กลางและต่ำโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมดีมากตอนเย็นผู้เขียนพบพี่รองผอ.จังหวัดสพรรณบุรีคือพี่สุนันทาและท่านผอ.วุฒิศักดิ์ด้วย โลกกลมมาก ทั้งสองท่านมาอบรมโครงการของผู้บริหารท่านรองผอ.กทม สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม.ช่วยสรุปกิจกรรมและสรุปงานต่างๆของคุณครูวันแรกให้ ทางทีมงานใช้ท่านรองฯมากไปไหมเนี่ย ตั้งแต่เช้าจนถึง 19.30 น เลย...

วันที่ 2 มีกิจกรรมเรียนรู้วิธีการสอน และแบ่งการสอนตามกิจกรรมดังนี้

1. เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน บางซื่อ บางเขน

2. เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง จตุจักร หลักสี่

3. วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ลาดพร้าว ดอนเมือง

4. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐานสายไหม

1. หัวข้อโครงงาน (Title )

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน(Author )

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor )

4. ที่มาของปัญหา(Statement of the problem )

5. จุดมุ่งหมายของโครงงาน(Object )

6. แผนดำเนินการ(Plan )

7. วิธีดำเนินการ(Process )

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result )

9. สรุป (Conclusion )

10. เอกสารอ้างอิง (Reference )
ครูเรียนรู้วิธีการสอนแต่ละวิธีก่อนการออกแบบกระบวนการสอน


การสอนแบบปฏิบัติจริง โดยสอนการทำผมเพื่อการประกอบอาชีพ ครูทุกๆๆท่านได้ลองทำจริงๆ


คุณครูนำเสนอ mind mapping สรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างใน 2 วันที่ผ่านมาแล้วจะนำเอากิจกรรมเหล่านั้นไปทำอะไรผู้เขียนชอบชุดการแสดงอาเซียนแต่งชุดได้งดงามและแสดงได้ดีมาก


การแสดงชุดระบำชาวเกาะ

ตอนกลางคืนมีงานภาคกลางคืนเลี้ยงเพื่อความสนุกสนาน พบว่ามีการแสดงหลายชุดมากท่านรองผอ.กทม สุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นคุณครูก็ร้องเพลงสลับกับการแสดง สนุกสนานมาก


การแสดงชุดรักข้ามคลอง


เจอคุณครูท่านหนึ่ง ชอบร้องเพลง บัวลอย ถามท่านว่าทำไมถึงมาเป็นครูท่านบอกว่า พ่อและพี่สาวเป็นครูเลยอยากมาเป็นครูบ้าง...คุณครูท่านนี้ครับ ดูท่าเต้นของคุณครูตอนแสดงเสียก่อน ท่าเต้นไม่ธรรมดา อายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเต้น 5555

ลองดู video การแสดงของครู กศน กทม โซนเหนือภาคกลางคืนนะครับ สนุกสนานมาก ครูแต่ละท่านมีส่วนร่วมดีมาก แต่ชอบตอนทุกคนช่วยกันเก็บของตอนเลิกงาน อยู่กันจนวินาทีสุดท้าย ยอดเยี่ยมมากๆ....
อยากเห็นการทำงานที่ช่วยกันจนวินาทีสุดท้าย ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานบางครั้งการมีทักษะชีวิต(Social skills) เป็นทักษะที่สำคัญมากแก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)


ท่านรองฯแวะมาเยี่ยมครูที่มาอบรม

จะมาเขียนต่อนะครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (14)

การตั้วประเด็นเพื่อสะท้อนความต้องการเรียนรู้เป็นลำดับความสำคัญที่ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ใช่ครับผู้เข้าอบรมได้สะท้อนปัญหา

ทำให้จัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

สุพรพรรณ
IP: xxx.158.166.149
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ที่ให้โอกาสให้เวลากับครู กศน. และช่วยพัฒนาครู กศน.กทม.ให้เก่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว หน้าที่ต่อไปของพวกเราในฐานะผู้บริหารคือ ต้องไปนิเทศกำกับติดตาม เสริมแต่งคุณครูกันต่อไป เพื่อไม่ให้ความรู้ที่ได้รับ ส่งกลับคืนอาจารย์ค่

Bunchuay samak
IP: xxx.158.167.138
เขียนเมื่อ 

ทางสถานศึกษาจะนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ครับ ดีมากเลยครับ ชอบ ชอบ ชอบ

เขียนเมื่อ 

การแสดงสนุกสนานน่าชมมากจ้ะเขียนเมื่อ 

น่ารักมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านรองฯสุพรพรรณมากครับ

ที่จะตามนิเทสก์ครู

รอดูกิจกรรมการนิเทสก์ในอนาคตครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณBunchuay samak

ที่จะนำเอากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

สนุกมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับคุณ nurse

ที่ติดตามอ่านตลอดครับ

เขียนเมื่อ 

พุง ... มิใช่อุปสรรคสำหรับ คุณครู โซนเหนือ อิ อิ น่ารักมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิมากครับ

ใช่ครับ

พุงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเต้นและทำกิจกรรมเลย

555

  • คุณครูสนุกกันใหญ่ เหมือนเด็กๆเลย..
  • ความประทับใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยนะครับ
เขียนเมื่อ 

น่าสนุกทุกกิจกรรมเลย เลือกไม่ถูกว่า ชอบอะไรมากที่สุด ระหว่างพับกระดาษ กับ สาวในชุดว่ายน้ำครับ