24 มิถุนายน 2475 วันพินาศของชาติไทย

วันนี้ (24 มิ.ย. 2475) เมื่อ 84 ปีที่แล้ว อันเป็นวันเหตุแห่งความพินาศของชาติในทุกด้าน

1) เป็นวันที่ฝ่ายเผด็จการรัฐธรรมนูญ ทำลายขบวนการประชาธิปไตยสมเด็จพระปกเกล้าฯ
2) เป็นเหตุแห่งการปล้นอำนาจพระเจ้าแผ่นดินไปเป็นของผู้ปกครองเผด็จการเพียงหยิบมือเดียว เปลี่ยนมือ ด้วย กม. รัฐธรรมนูญ
3) เป็นเหตุแห่งความเห็นผิด คิดผิด ทำผิดอย่างร้ายแรงที่สุดของชาติ ที่ว่า รธน. คือระบอบประชาธิปไตย
4) เป็นเหตุแห่งการโกหกอันยาวนานที่สุด ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย 84 ปี ทั้งๆ ที่ความจริง คือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ 84 ปี
5) เป็นเหตุแห่งอำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ปกครองเพียงหยิบมือเดียว
6) เป็นเหตุแห่งความขัดแย้งอันยาวนานที่สุด
7) เป็นเหตุแห่งคอร์รัปชั่นอันยาวนานที่สุด มากที่สุด จาก ร้อยบาท เป็น แสนล้าน จนกล่าวกันว่า ที่ไหนมีงบประมาณที่นั่นมีคอร์รัปชั่น
8) เป็นเหตุแห่งรัฐประหาร
9) เป็นเหตุแห่งการขายชาติทุกอย่าง
10) เป็นเหตุแห่งการเสียดินแดน เช่น เขาพระวิหาร และที่อื่นๆ
11) เป็นเหตุแห่งการซื้อสิทธิ-ขายเสียงมากที่สุด
12) เป็นเหตุให้คนไทยด้อยคุณภาพที่สุด
13) เป็นเหตุให้ภูมิธรรม ปัญญาของคนไทยต่ำลงๆ เพราความยากจน ค่นแค้น ใจของพ่อแม่ต่ำลง ลูกที่เกิดมาก็ต่ำลงด้วย
14) เป็นเหตุแห่งความอยากจนของคนไทย
15) เป็นเหตุแห่งความล้าหลังที่สุดในภูมิภาค
16) เป็นเหตุแห่งความเห็นผิดอย่างร้ายแรงว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบอบ.... (หลอกและทำลาย ลิดรอนพระบรมเดชานุภาพ ให้ตกต่ำลงเรื่อย) ทั้งๆ ที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ
17) ดุจดัง กองเพลิงมหานรก
18) ดุจดัง อบายภูมิ กลัว โลภ โกรธ หลง
19) ดุจดัง ไม้จิ้มฟันโยนลงบนโต๊ะ
20 ดุจดัง ตกอยู่ในสระน้ำเน่าอย่างแรง
21 ทำให้คน คณะยกร่าง เป็นซอมบี้ ผีดิบ เพราะคิดต่างจากมนุษย์ทั่วไป
มนุษย์ทั่วไป จุดหมายต้องมาก่อน เกิดก่อนเสมอ แต่พวกซอมบี้ 21 คณะ เอาวิธีการมาก่อน (รธน.) เป็นวิธีการ เพราะเป็นกฎหมาย
22) ฯลฯ เหตุแห่งความเลวร้าย มันมากมายเหลือเกิน
23) ดับเหตุ แห่งความพินาศจากระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ คือ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ ประกาศใช้ หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ตามที่ได้แนะนำไป มากมายเกินพอแล้ว

โดย คณะกรรมการธรรมาธิปไตยแห่งชาติ ร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อต่อสู้เอาชนะระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ 84 ปี หรืออาจจะยาวนาน เป็น 100 ปี ถ้าปัญญาชนไทย ยังไม่มากพอ

คัดลอกจาก Face Book ของ ปวิช เพชรอริยะ หลังจาก post ใน time ได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากหลาย ได้ยกประเด็นเด็ดๆที่น่าสนใจมาเผยแพร่ ณ.ที่นี้

จาก ปัณณทัต ปานเงิน :

เหตุของความวุ่นวายทางการเมือง ก็มีสาเหตุสำคัญมาจากการยกเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญปกครอง ซึ่งวิธีการนี้ไร้ซึ่งหลักการปกครองที่ชัดเจนตามหลักของรัฐศาสตร์ ทำให้ผู้ที่มีอำนาจเข้ามาบริหารบ้านเมือง มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายหลายข้อในรัฐธรรมนูญ = การปกครองโดยรัฐธรรมนูญ=ผู้ปกครอง เป็นกฎหมายเสียเอง
วันนี้ประเทศของเรายังไร้ซึ่งหลักการปกครอง ซึ่งก็คือจะต้องถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญที่แท้จริง
เมื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่แท้จริงได้สำเร็จ การจะเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกซัก 10,000 มาตราก็ไม่ผิดแปลกอะไร
เรามี รัฐธรรมนูญมาหลาย 10 ฉบับ ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า กฎหมายซึ่งเป็นวิธีการในการปกครองนั้น มิใช่หลักการปกครอง เมื่อมิใช่หลักการปกครอง ใครที่มีอำนาจ หรือใครที่อยากมีอำนาจ จึงอยากเข้ามาปกครองและทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบปัจจุบัน หรือรัฐธรรมนูญฉบับที่พัดผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจของตนเองที่มีอยู่
พูดให้ชัดเจนคือ การครอบครองประเทศนี้ ก็ด้วยการครอบครองรัฐธรรมนูญ ฉันนั้นประเทศเราจึงหลงทางอยู่มาแล้วเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน หลงทางกับคำว่ารัฐธรรมนูญ และหลงทางอยู่กับคำว่าประชาธิปไตย
วิธีแก้มีแล้ว แต่ถูกพวกลัทธิรัฐธรรมนูญ ขัดขวางวิธีแก้ มาให้คนที่มีอำนาจเข้าถึงวิธีแก้ไขประเทศให้มีความสงบสุข
เชื่อเถอะครับ ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย ตราบใดที่ยังไม่สร้างรัฐธรรมนูญที่แท้จริงให้กับประเทศนี้ ให้กับประชาชน
ดังนั้น ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแนวทางประชาธิปไตย ที่พวกในไหนก็อ้างถึงกัน แล้วก็พากันหลอกลวงประชาชนกันเรื่อยไปอยู่เช่นนี้ ถึงเวลาแล้วครับอย่ารอให้ครบ 100 ปีเลยเริ่มเลยครับเพื่อประเทศชาติของเรา

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

25 มิถุนายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (0)