การใส่เครื่องหมายถูกใน Word

  1. การใส่เครื่องหมายถูกใน Word

วิธีใส่เครื่องหมายถูกในเอกสาร Excel และ Word นั้นไม่ยาก แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบวิธี ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการใส่เครื่องหมายถูกในเอกสาร MS Word 2010 แต่ก็นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับรุ่นอื่นได้เหมือนกัน วิธีใส่เครื่องหมายถูกทำได้ตามขั้นตอนนี้

1. เปิดหน้าจอเอกสาร MS Word

2. ไปที่เมนู Insert

3. คลิกเลือกที่ Symbol ==> More Symbols

4. ที่หน้าจอ Symbol ให้ทำตามขึ้นตอนดังนี้

– เลือก Font เป็น Wingdings 2

– คลิกเลือกเครื่องหมายถูก

– คลิกที่ Insert เพื่อแทรกเครื่องหมายถูกในเอกสาร Word


ที่มา : http://www.sorbdee.net/form_show_allnews.php?idsar...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Student Developmentความเห็น (0)