"บอร์ดอินทขิล" 25 พฤษภาคม 2559

งานใส่ขันดอกอินทขิลใกล้เข้ามาแล้ว บอร์ดในห้องเรียนก็ต้องทันเหตุการ งานนี้คุณครูฝึกสอนก็ต้องลงมือจัดบอร์ดเสียเอง ....เป็นครู ป.1ต้องทนเหนื่อยหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)