วันที่ 23 จงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดี...เจ้าไปได้ดี..โชคดี...ครูก็สุขใจ (16 มิถุนายน 2559)

จงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดี...เจ้าไปได้ดี..โชคดี...ครูก็สุขใจ

<p “=”“>ด้วยความรักและห่วง…….ห่วงใยดังลูกแท้แท้
เฝ้าอบรมดูแลด้วยใจ…….ไม่ได้หวังเงินทอง
ไม่ต้องการสิ่งไหน……ครูหวังเพียงให้เจ้า
ได้มีความรู้……จะเป็นเหมือนสะพาน
ให้เจ้าข้ามสู่จุดหมาย…….นี่คือความตั้งใจของครู
โลกใบนี้กว้างใหญ่…….มากมายที่เจ้าต้องรู้
เจ้าจงเรียนรู้……เพื่อวันต่อไป </p>

จงตั้งใจ ให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดี โชคดีครูก็สุขใจ
แต่อย่าเอา ความรู้ไปคตโกงใคร
จงใช้ชีวิตบนความดีงาม…….

เนื้อเพลง : คนเก่งคนดี
ศิลปิน : ศันสนีย์ นาคพงศ์

และแล้ว...วันนี้ก็มาถึง

วันที่เราซักซ้อมกันมาหลายวัน

บรรยากาศดูอบอุ่น ศักด์ศิทธิ์ และเต็มไปด้วยความรัก

<p “=””> กิจกรรมวันครูนักเรียนทุกคนต่างก็เตรียมกราวยดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญู ความเคารพ </p> <p “=”“>ความขอบคุณ ความซึ้งใจ ความ…รักที่ครูและศิษย์มีให้กัน…….. </p>

นอกจากกิจกรรมซึ้ง ๆ ก็ยังมีสิ่งที่น่ารัก ๆ ของเด็กคือกรวยไหว้ครูค่ะคือเด็กน้อยใส่มะเขือมาด้วย!!!!!!!

ไม่ใช่ดอกมะเขือนะแต่คือผลมะเขือค่า..^________________^มีความน่ารัก

คาบเรียนวิทยาศาสตร์ วันนี้เราจะไม่มาเรียนแต่เราจะมาเล่นกันจ้า..............ชอบมากกกกกกกก 55555

กิจกรรม คือ ตามหาเมล็ดถั่วเขียว

กิจกรรมมีอยู่ว่า.......

เปรียบถั่วเขียวเป็นสัตว์

เปรียบนักเรียน 5 คน เป็นพรานป่า

โดยคัดเลือกนักเรียน 5 คนเป็นพรานป่าอาจใช้การจับสลากก็ได้ เพื่อความยุติธรรม^O^

จากนั้นนักเรียนที่เหลือก็จะได้เมล็ดถั่วเขียวคนละเมล็ดเอาไปซ่อนไว้ในบริเวณที่ครูกำหนด คือ บริเวณหน้ากระดาน

จากนั้น ก็ให้พรานป่ามาเริ่มล่าสัตว์โดยแบ่งเป็น 4 รอบรอบละ 10 วินาที

ทดลองแบบนี้ อย่างน้อย 2 ครั้งจึงจะสามารถสรุปผลได้

จากกิจกรรม สามารถสรุปได้ว่า การล่าสัตว์ของมนุษย์เป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญพันธุ์ของสัตว์

เนื่องจากเมื่อมนุษย์ล่าสัตว์เรื่อย ๆ สุตว์ก็จะลดจำนวนลงและสุดท้ายก็จะไม่เหลือสัตว์ให้ล่าอีกต่อไปนั่นแสดงว่าสัตว์สูญพันธุ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)