โครงการเรียนฟรี 15 ปี อนุบาล ถึง ม.6 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้

Knowledge is Power ค่ะ ดิฉันรู้สึกชื่นชมมากค่ะที่ คสช. ได้อนุมัติให้การศึกษาฟรีแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.6 เพราะสิทธิในการศึกษาเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนควรจะได้รับค่ะไม่ว่าจะยากจนเพียงใดหรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลเพียงไหน

โครงการนี้น่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ เพราะถ้าเยาวชนไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาที่มีครูเป็นคนที่คอยอำนวยการเรียนรู้ให้แล้ว เยาวชนจะไม่มีโอกาสได้รับความรู้และสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ

สิทธิทางการศึกษานี้มีให้ฟรีตั้งแต่ระดับ

  • ก่อนประถมศึกษา
  • ระดับประถมศึกษา
  • จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่าค่ะ

และค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่หมายรวมอยู่ในสิ่งที่ไม่ต้องจ่ายเพื่อนำลูกหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน ได้แก่

  1. ค่าจัดการเรียนการสอน
  2. ค่าหนังสือเรียน
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ข้อสุดท้ายนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะรวมถึง ค่าอาหาร ค่ารถประจำทาง เหมือนอย่างระบบการศึกษา K-12 ในอเมริกาด้วยหรือไม่นะคะ

ปล. กฎหมายหรือ Act เกี่ยวกับการศึกษาของระบบ K-12 public schools ในอเมริกานี่ ชื่อ Act เขาเท่ห์ไม่หยอกนะคะ Every Student Succeeds Act (ESSA) เร่ิมเมื่อธันวาคม 2015 นี่เองนะคะ ของเก่าคือ No Child Left Behind Act ค่ะ

ดีใจจังเด็กๆ จะได้ Back to School กันแล้ว!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนฟรี...คือ ช่วยให้ผู้ปกครอง

จ่ายน้อยลงนิดหนึ่ง...ใช่เปล่าเนี่ยะ

เพราะที่ผ่านมา มันหมายถึงอย่างนั้นจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ติดตามกันต่อไปครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยคนค่