ความทรงจำ


ความทรงจำ เป็นรากฐานสำคัญแห่งชีวิต เช่น เราจำได้ว่าคือใคร ลูกใคร พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงคือใคร แม้ห้องนอนส้วมขี้อยู่ที่ไหนก็ยังต้องจำให้แม่น ไม่งั้นแย่แน่ๆ แต่ทำไมความทรงจำ (หรือเรียกแบบแขกก็ว่า สัญญา) กลับไม่มีอยู่ในวงจรชีวิต ตามหลักศาสนาพุทธ ที่เรียกกันว่า ปฏิจจสมุปบาท

----คนถางธรรม..มิย.๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตั้งคำถามได้แหลมคมยิ่งนัก ... ผมว่าอยู่ใน รูปธรรม-นามธรรม ไหมครับ เพราะ รูป-นาม ก็คือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็คือทุกข์ ทุกข์ก็เรียก สมุทัย ... ดังนั้น ความทรงจำ จึงอยู่ในอริยสัจ.... ฮา "คิดเอาเอง" ครับ