จากประสบการณ์ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา การสอนให้เด็กคิดนั้นยากมาก แต่ก็มีวิธีที่ดีคือ ครูต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจในสิ่งนั้นๆและที่สำคัญครูต้องไม่บล๊อกความคิดเด็ก เด็กจะคิดอย่างไรช่างเขา ถ้าเด็กได้คิดได้ทำอย่างที่เขาต้องการ เด็กจะสนุก อย่างกรณีที่ข้าพเจ้าพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่(ในชุมชน)ให้เด็กไปศึกษาวัดร้าง โดยกระตุ้นเด็กด้วยคำถามที่ถามเด็กว่า เธอได้อะไรและเห็นอะไรจากการไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้
 หลังจากกลับจากศึกษานอกสถานที่ ก็ให้เด็กเขียนmap ในหัวข้อคำถามดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่านักเรียนแตกmap กันอย่างสนุกสนานแถมท้ายเด็กอยากวาดถาพประกอบก็วาดได้
  ผลงานที่เด็กเขียนออกมาอยู่ในระดับดี ถึงแม้ว่าบางอย่างเด็กจะจำมาแต่ความจำของเด็กจะเป็นพื้นฐานให้เด็กคิดต่อยอดความจำ
   เทคนิคตรงนี้ ข้าพเจ้าจะใช้กับเด็กทุกครั้งที่มีโอกาส