วันที่ 7 “เปิดหน้าต่าง ท้าทายคำควบกล้ำ ” (วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559

เรื่อง “เปิดหน้าต่าง ท้าทายคำควบกล้ำ”

25 พฤษภาคม 2559 วันนี้สอน 3 คาบติด ชีวิตดีจริงๆพลังการสอนยังไม่หมดไฟเพียงเท่านี้ตอนนี้กำลังปรับปรุงพัฒนาตนเอง หาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาสอนเด็กนักเรียน โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนสอนภาษาไทย ได้ทำการสอนในเรื่อง อักษรควบ (คำควบกล้ำ) เมื่อวานที่ผ่านมาก็สอนเรื่องคำควบกล้ำ การตอบรับของนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี มาวันนี้ก็ยังเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม คือ ให้นักเรียนทำกิจกรรมบิงโกคำควบกล้ำ แต่เทคนิคการสอนเริ่มเพิ่มขึ้นกว่าเดิม คือ สามารถนำในใบบิงโกนั้นมาเป็นคำตัวอย่าง รู้สึกว่าเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น เริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้น ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนในวันวันนี้ราบรื่นมากขึ้น

นอกกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนทำเพิ่มเติม คือ หน้าต่างอักษรควบ เป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ครูพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำดีๆกับเรา เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเด็กนักเรียนได้คิดคำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น คำควบแท้และคำควบไม่แท้ ยกตัวอย่างเช่น

กร

ขว

ปร

คว

ด้านในหน้าต่างแต่ละบาน จะให้นักเรียนคิดคำควบกล้ำแท้ เช่น
กร = กราบ กรอง กรอบ กรุง
ขว = ขวาน ขวัญ ขว้าง ไขว่
ปร = ปราบ ปราม ปราศ ประ
คว = ความ คว้า ควาย ควัก
ส่วนคำคำกล้ำไม่แท้ก็ให้ทำเช่นเดียวกัน จากนั้นให้นักเรียนระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

ข้อคิดสำหรับวันนี้ “ครู กิจกรรมการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กัน” ไม่ว่าเราจะสอนได้ไม่เก่งเท่าที่ควรจะเป็นก็ให้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้เป็นตัวนำทางในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไปอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ครูที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนตลอดเวลา เปลี่ยนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบ้าง ป้อนข้อมูลเท่าที่จำเป็น ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้มากว่าเดิม ทักษะที่จำเป็นอยู่ที่ว่านักเรียนสามารถนำคำเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตได้มากน้อยแค่ไหน

นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย
25/05/59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ถ้าเล่นเกมอักษรควบน่าสนุกนะครับ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต ถ้าอาจารย์มีกิจกรรมเกมอะไรสนุกๆสามารถแนะนำเพิ่มเติมให้หนูได้นะคะ หนูพยายามคิดกิจกรรมเพิ่มเติมอยู่ค่ะ