วันที่ 3 หน้าที่ที่มาพร้อมกับครูสังกัดเทศบาล (18 พฤษภาคม 2559)


วันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่สามของการฝึกสอนร่างกายก็เริ่มอ่่อนล้าตามสภาพการใช้งานที่ค่อนข้างหนักแต่ใจยังไม่อ่อนล้าพร้อมจะสู้เสมอ

วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน มีการแนะนำตัวหน้าเสาธง ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น รู้สึกว่าตั้งแต่นี้นอกจากการสอนแล้วยังมีคำว่าการทำงานเป็นทีมตามมา ชีวิตฝึกสอนไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรือแค่เพื่อนที่รู้จักกลุ่มเดียวแต่ต้องรู้จักเพื่อนใหม่ปรับตัวใหม่ สร้างเครือข่ายใหม่ ๆ เรียนรู้กับงานใหม่ ๆ ที่ไม่ได้ทำร่วมกับเพือ่นๆ ครูเป็นเลิศ แต่เป็นเพื่อนต่างเอก ต่างสถาบันแต่เราจะสู้ไปด้วยกันนะ วันนี้ไปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน โดยท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน ท่านได้ชี้แจงว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีชุมชน เทศบาลและวัดเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนอยู่ได้เพราะนักเรียนดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนมาก ๆ สังเกตได้จากชื่อโรงเรียนที่ดูยาวกว่าโรงเรียนเทศบาลที่อื่น ๆ ท่านรองได้ชี้แจงว่าโรงเรียนนี้เน้นงานในด้านวิชาการ มีกิจกรรมเยอะ มีการแข่งขันทางวิชาการอยู่บ่อย ๆ ในด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต้องเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางเป็นสำคัญ เมื่อสอนจบแล้วนักเรียนจะต้องสอบวัดผลโดยการใช้ข้อสอบจากเทศบาลซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ใช้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหากนักเรียนไม่ผ่าน แสดงว่าการสอนไม่ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนนี้ค่อนข้างมีชื่อด้านผลงานทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาล ครูจึงต้องเน้นให้นักเรียนได้อ่านออกและเขียนได้อย่างน้อยต้องให้นักเรียนอ่านและเขียน 5 บรรทัดทุกวันที่มีการจัดการเรียนการสอน ในด้านการควบคุมชั้นเรียนจะต้องพยายามควบคุมชั้นเรียนให้ได้เพราะเด็กมีหลาย เชื้อชาติ ต้องดูแลให้ทั่วถึง ห้ามลงโทษเด็กด้วยการตีเด็ดขาด ต้องมีวิธีการลงโทษที่สร้างสรรค์เช่น การสร้างเงื่อนไข การเสริมแรงทางลบ เป็นต้น ขณะสอนครูพยายามอย่าหันหน้าเข้ากระดานเต็มตัวต้องคอยสังเกตนักเรียนให้ทั่วห้อง การวางตัวในครั้งแรกที่สอนไม่ควรจะตีสนิทกับเด็กมากเกินไปเพราะเด็กจะไม่เกรงและเคารพครู ต้องวางตัวให้ดีอยู่ในขอบเขต ขณะที่สอนไม่ควรยืนดูหนังสือพร้อมกับสอนเพราะเด็กจะไม่เชื่อมั่นในตัวครู ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ต้องเขียนตามรูปแบบที่โรงเรียนจัดทำขึ้นและต้องส่งแผนที่จะสอนให้ครูพี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ และรองผู้อำนวยการตรวจก่อนสอน 1 สัปดาห์ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ควรจะมีการเตรียมตัวก่อนสอนต้องศึกษาแผนที่ตนเขียนให้ดีก่อนสอน และควรจะมีการเตรียมสื่อการสอนด้วย เพราะโรงเรียนจะมีการประกวดการทำสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการจัดทำสื่อสามารถขอสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากครูพี่เลี้ยง

ภารกิจที่ต้องทำของนักศึกษาฝึกสอน(นี่แค่ส่วนหนึ่ง)

  • ต้องมาโรงเรียนไม่เกิน 7.30 น. หากมาเซ็นชื่อช้าสมุดลงชื่อจะหายทันทีเวลาเลิกเร็วที่สุดคือ 16.30 น.
  • แต่ละคนจะต้องมีเวรตามจุดต่าง ๆ คือ ครูเวรหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าต้องมาถึงโรงเรียนตั้งแต่ 7 โมงเช้า (ข้อนี้คงต้องฝืนจริง ๆ)และช่วงเลิกโรงเรียน หากนำรถจักรยานยนต์มาต้องจอดในที่ที่จัดให้ห้ามจอดหน้าวิหาร ช่วงพักทานอาหารกลางวันต้องขายน้ำดื่มของโรงเรียน ตักอาหารให้นักเรียน ดูแลความเรียบร้อย ดูแลการล้างภาชนะ และเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จต้องไปอยู่ตามจุดต่าง ๆของสนามยังไม่ให้เข้าห้องพักครูจนกว่าจะมีสัญญาณเข้าเรียนดังขึ้น นักศึกษาแต่ละคนจะต้องมีเวรคนละ 1 วันต่อสัปดาห์
  • ในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ต้องลงมาช่วยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  • ต้องช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งและดูแลห้องเรียน
  • ในขณะที่สอนห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อพึงปฎิบัตินักศึกษาควรจะเป็นผู้มีมารยาท ให้เกียรติและเคารพผู้อาวุโสกว่าห้ามทะเลาะหรือไม่เป็นปฏิปักษ์กับบุคคลอื่นเพราะจะต้องทำงานร่วมกัน เพราะเราคือครูของโรงเรียน
  • นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกอย่าง

นี่เป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ภารงานยังมีอีกคือต้องดูแลงานห้องสมุด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคในรูโรงเรียนนี้ยังมีหน้าที่และภารงานทีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทำอีก อย่าลืมว่าเดือนหน้าจะมีกีฬาสี

พอได้ยินครูพี่เลี้ยงเล่าว่าโรงเรียนนี้งานเยอะ มักจะมีคณะมาดูงานจากที่ต่าง ๆนักศึกษาต้องช่วยดูแลส่วนที่ขาดหาย รุ่นพี่บางคนได้กลับหอตอนตีสามและกลับมาสอนเจ็ดโมงเช้าก็มี บางห้องเรียนน้องต้องคอยดูแลเด็กพิเศษบางคนด้วยนะเพราะเด็กเหล่านี้เค้ามักจะอารมณ์แปรปรวน.........

วันนี้ถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไร รับรู้ว่าหนักมาก!!!ทั้งใจเพลียทั้งกาย จะไหวหรือเปล่า สมกับคำว่าครุจริง ๆ ได้แต่หวังว่าเราได้ทำอะไรที่หนัก ยาก เหนื่อย อ่อนล้า มาแล้วอนาคตเราคงจะมีรอยยิ้มให้กับความภาคภูมิใจนะ


หมายเลขบันทึก: 606802เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2016 15:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 ตุลาคม 2016 17:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

คุณครูเมย์ ...

มีความเป็นครูที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายเนาะ ;)...

ป.ล. พยายามจัดเอกสารให้อ่านง่าย ๆ นะ
ลองจัดดูครับ ;)...

อดทนและสู้ ๆ นะ ถ้ายอมเหนื่อยจึงจะได้ก้าวไกล ถ้ายอมเป็นผู้ให้จะได้ทุกอย่าง

ทางข้างหน้าเลอะเลือนเหมือนว่าเปล่า

แดดจะเผาผิวผ่องเธอหมองไหม้

ที่ตรงโน้นมีหุบเหวมีเปลวไฟ

ถ้าอ่อนแอจะก้าวไปอย่างไรกัน

เป็นกำลังให้สู้ และยึดแบบอย่างการเป็นครูที่มีคุณค่ามากที่สุดสงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี