กรอบแนวคิดการวิจัย (Research Conceptual Framewok)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องเน้นข้อ 4 อธิบายรูปด้วย แทบทุกคนทีอ่านจะต้องสั่งให้เขียนอธิบาย มีความเข้าใจผิดตาม ๆกับว่ากรอบแนวคิดต้องเป็นรูป แต่พอให้อธิบายมักจะตะกุกตะกัก และงงว่าทำไมต้องอธิบาย รูปก็เพียงสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าการเขียนบรรยาย การเขียนบรรยายในข้อ สำคัญกว่ารูปในข้อสาม