เราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” อย่างไร ให้โลกสดใส สิ่งแวดล้อมสดสวย

เราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” อย่างไร ให้โลกสดใส สิ่งแวดล้อมสดสวย

วันนี้คุณๆคงจะคิดนึกไปว่า ผู้เขียนมาไม้ไหนกันอีกล่ะวันนี้ฮ่าๆ.... โลกสวย โลกใสอะไรกัน จะบอกอะไรก็รีบบอกๆ มาเฮ๊อะ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำก่อนนะครับวา “คัทออฟ” นั้นคือจุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดศัตรูพืชหนึ่งใน

“คัทออฟ” นั้นก็คือชื่อการค้าของเชื้อราบิวเวอร์เรีย (

จุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” มีประโยชน์สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำพวกแมลงทดแทนการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในพว "เชื้อราทำลายแมลง" สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด โดยการผลิตน้ำย่อยหรือ เอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช เพลี้ย หนอน ฯลฯ และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (

ลักษณะการการทำงานหรือการเข้าทำลายแมลงของจุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” มีดังนี้นะครับ

กลไกการเข้าทำลายแมลงของจุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” หรือเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพัทธ์

ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกจุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” เข้าทำลาย สีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไป ปรากฎจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายพบเส้นใย และผงสีขาว ของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมศัตรูพืช

ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลบางส่วนนะครับของจุลินทรีย์ชีวภาพ “คัทออฟ” หรือเชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพืษ www.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ความเห็น (0)