ผมว่าคุณๆ ก็ทำได้......เกษตรปลอดสารพิษ

เกษตรกรหลายท่านยังกล้าๆ กลัวๆ ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางของตนเอง.....จากสิ่งเดิมๆ การปฏิบัติเดิมๆวิถีเดิม โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เนื่องจากการที่มีประสบการณ์ผ่านการตรากตรำทำมาอย่างเนิ่นนาน จนติดกับดักตนเอง......ว่าเป็นมืออาชีพ...(น้ำเต็มแก้ว

อาชีพเกษตรกรรรม...ดูๆไปก็เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมากๆ อยู่เหมือนกันนะครับ...เพราะต้องใช้หลากหลายศาสตร์ หลากหลายวิชาสาขาเข้ามาดูแลบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ ลม ฝน ภัยแล้ง โรคพืช กีฎะแมลงศัตรูพืช ฯลฯ เรียกว่าถ้าหวังจะเข้ามาเพื่อสร้างเป็นอาชีพนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอน

เขียนอย่างนี้คุณๆอ่านจะดูว่า เอ๊ย

แต่ถ้าลองศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ ปรึกษา สอบถาม กับผู้รู้หลายๆ ท่าน แล้วนำมาขยำรวบรวม และแยกแยะ ให้ดีว่าสิ่งไหนดี มีประโยชน์ สิ่งไหนไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม สังคมถิ่นเรา ก็พักไว้ก่อน เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” ก็สามารถที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ในรูปแบบของการทำเกษตรที่ “ปลอดภัยไร้สารพิษ”

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรผสมผสานความเห็น (0)