Tacit Knowledge

Tacit Knowledge จากการสัมภาษณ์ร้านขายไก่ทอด

ข้อคำถาม

- ขนาดของไก่ที่นำมาทอด(กิโลกรัม/ต่อตัว)

- วัตถุดิบในการหมักไก่

- วิธีการทอดไก่

- ระยะเวลาในการทอดไก่

Tacit Knowledge จากร้านที่ 1

ร้านไก่ทอดทรงเครื่องกะดาร์ ของคุณ เรญู วายุภักดิ์อยู่ที่อำเภอพุนพิน

ขนาดของไก่(แบบเป็นตัว)

- 1.8 – 2.2กิโลกรัม/ตัว

วัตถุดิบในการหมักไก่

-กระเทียมไทย -เกลือ

-พริกไทย -เครื่องมัสมั่น

-เม็ดผักชี -เครื่องปรุงรส(เติมทิพ)

-สีผสมอาหารเล็กน้อย(สีส้ม)

วิธีในการดทอดไก่

นำแป้งข้าวเจ้ากับแป้งทอดกรอบมาละลายในน้ำปูนใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นนำไก่ที่หมักแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนพอสมควร

ระยะเวลาในการทอด

ถ้าไก่ชิ้นเล็ก ใช่เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

ถ้าเป็นน่องและเนื้อหน้าอก ใช่เวลาประมาณ 15 – 20 นาที

รูปภาพจากร้านที่ 1

Tacit Knowledge จากร้านที่ 2

ร้านไก่ทอดสมุนไพร ของ กะซารีฟ๊ะกับบังซุกรี อยู่ที่ตลาดนัดในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขนาดของไก่(แบบเป็นตัว)

- 1.6 – 2.3กิโลกรัม/ตัว

วัตถุดิบในการหมักไก่

-กระเทียมไทย -เกลือ

-ตะไคร้ -พริกไทย

-เม็ดผักชี -เครื่องปรุงรส(ผงชูรส)

-สีผสมอาหารเล็กน้อย(สีส้ม)

วิธีในการทอดไก่

นำแป้งข้าวเจ้ากับแป้งสาลีมาละลายในน้ำเปล่าใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นนำไก่ที่หมักแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนพอสมควร

ระยะเวลาในการทอด

ไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่เคยจับเวลา

รูปภาพจากร้านที่ 2

Tacit Knowledge จากร้านที่ 3

ร้านไก่ทอดสมุนไพร ของ กะอาซีรา อยู่ที่ตลาดนัดในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขนาดของไก่(แบบเป็นตัว)

- 1.5 – 2.0 กิโลกรัม/ตัว

วัตถุดิบในการหมักไก่

-กระเทียมไทย -เกลือ

-พริกไทย -เม็ดผักชี

-ตะไคร้ -เครื่องปรุงรส(ผงชูรส)

-ใบมะกรูด -สีผสมอาหารเล็กน้อย(สีส้ม)

วิธีในการทอดไก่

นำแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวโพดมาละลายในน้ำเปล่าใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นนำไก่ที่หมักแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนพอสมควร

ระยะเวลาในการทอด

ไม่สามารถตอบได้ เพราะไม่เคยจับเวลา

รูปภาพจากร้านที่ 3

สรุป Tacit Knowledge จากทั้ง 3 ร้าน

ขนาดของไก่(แบบเป็นตัว)

- 1.5 – 2.3 กิโลกรัม/ตัว

วัตถุดิบในการหมักไก่

-กระเทียมไทย -เกลือ -ใบมะกรูด

-พริกไทย -เครื่องมัสมั่น

-เม็ดผักชี -เครื่องปรุงรส(เติมทิพ),(ผงชูรส)

-ตะไคร้ -สีผสมอาหารเล็กน้อย(สีส้ม

วิธีในการทอดไก่

นำแป้งข้าวเจ้ากับแป้งทอดกรอบมาละลายในน้ำปูนใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นนำไก่ที่หมักแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนพอสมควร

ระยะเวลาในการทอด

ถ้าไก่ชิ้นเล็ก ใช่เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

ถ้าเป็นน่องและเนื้อหน้าอก ใช่เวลาประมาณ 15 – 20 นาที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไก่ทอดอิสลามความเห็น (1)

น่ากินนนจังงงง หิวเลยยยย