รายวิชาศึกษาทั่วไป : ๐๐๓๒๐๐๔ ความเป็นมนุษย์กับการเรียนรู้ _ เวทีพัฒนาอาจารย์ ๕๙ (๗) "บันทึกจากกระบวนกร" (จบ)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สุดท้ายนี้ ขอเผยแพร่บันทึกของคุณหนูอร แวงชัยภูมิ (ขออภัยหากท่านยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนะครับ) ที่ได้จับประเด็นและเขียนให้น้องๆ ทีม
CADL เห็นว่า ครั้งต่อไปเราควรจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบรายงานโครงการฯ อย่างเป็นทางการได้โดยง่าย

ดาวน์โหลดได้ที่ บันทึกจากกระบวนกร

ขอขอบพระคุณทีมกระบวนกรที่นำโดย คะธาวุฒิ แวงชัยภูมิ และ อาจารย์มหานิคม (ขออภัยที่จำฉายาท่านไม่ได้) เป็นอย่างสูงยิ่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (1)