โลกและชีวิต (196) : สุขและเศร้า


สุขและเศร้า
คือเงาของชีวิต.

สุขและเศร้า
คือเรื่องราวของชีวิต.

สุขและเศร้า
คือความทรงจำของชีวิต.

สุขและเศร้า
คือพิพิธภัณฑ์ชีวิต.

สุขและเศร้า
คือต้นทุนของชีวิต.

สุขและเศร้า
คือนิยายชีวิต.

สุขและเศร้า
คือ.....
และ คือ...............บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (1)