ปราชญ์/ผู้นำชุมชนภูมิภาคตะวันตก กลุ่มที่6 เกษตรอินทรีย์โดย : ครูประสาท 57/41 (ครั้งที่9)

น้ำส้มควันไม้ไล่แมลงศัตรูพืช ที่จากการเผาถ่าน

จากการเผาถ่านของอาจารย์ประสาท จะได้น้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ เป้นควันที่เกิดจากการเผาถ่านเมื่อไม้ถุกเผาจนหมดก็จะกลายเป็นถ่านเมื่อเย็นลงก็จะกลายเป็นหยดน้ำ กลายเป็นน้ำส้มควันไม้จะมีกลิ่นเหม็นไหม้มีสีน้ำตาลแดงเมื่อเราได้น้ำส้มควันไม้แล้วเราก็ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือน เก็บไว้ในที่ร่มเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวออกเป็น3ชั้น คือน้ำมันเบา ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ น้ำส้มไม้ และน้ำมันที่อยู่ด้านล่างแล้วเราก็แยกน้ำส้มควันไม้ออกมาใช้ประโยชน์อาจารย์ประสาทเห็นว่าในสวนของอาจารย์เองก็มีศัตรูพืชที่เป็นตัวทำลายผักผลไม้ของอาจารย์จึงนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านมาใช้ประโยชน์อาจารย์ได้ลองเอาน้ำส้มควันไม้มาผสมน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วนำมาทดลองฉีดไล่แมลงก็เห็นได้ว่าแลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์เองก็คิดว่าเราคงไม่ต้องใช้สารเคมีในการฉีดผลไม้เพราะในน้ำส้มควันไม้อาจจะมีสารชนิดหนึ่งที่แมลงไม่ชอบเลยเลิกมาเจาะผลไม้เท่าทีตัวอาจารย์เองได้ไปอบรมเรื่องการเผาถ่านมาเขาก็ได้พูดถึงนำ้ส้มควันไม้และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆมากมายเมื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เป็นทั้งสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งทำให้พืชเจริญเติบโตและมีการดัดแปลงน้ำส้มควันไม้ไปทำประโยชน์ด้านอื่นเช่นใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ยารักษาโรค เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวของอาจารยืได้ทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ในการฉีดไล่ศัตรูพืชเห็นผลว่าดีพอหลังจากการเผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้เหลือพอที่ตนเองจะนำไปใช้ประโยชนื อาจารย์ก็ได้แล่งให้เพื่อนบ้านนำไปลองใช้ฉีดพ้นไล่แมลงอีกด้วย เมื่อลองใช้แล้วเป็นที่น่าพอใจชาวบ้านก็แจกจ่ายกันใช้ต่อไปเรื่อยเพื่อผลผลิตที่ดีและไม่มีสารเคมี

เผาถ่านเพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้


เมื่อไฟเผาไม้จนไหม้หมดน้ำส้มควันไม้ก็จะไหลออกมา


รอน้ำส้มควันไม้ไหลจากกระบอกไม้ไผ่


ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไล่แมลง


รอน้ำน้ำส้มควันไม้จากแท่นเหล็กด้านล่างของเตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มที่6 57/41 กรณีศึกษาปราชญ์ท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก อ.ประสาท ชนสูต น้ำหมักชีวภาพความเห็น (0)