แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หอมุทิตาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ หอศิลป์ธรรมะใกล้กรุงเทพฯ ด้านหลังพุทธมณฑล เข้าทางแยกซ้ายมือสุดเมื่อกลับรถ แยกกลับรถด้านหน้าทางเข้าสำนักงานพุทธมณฑล เจ้าของมูลนิธิบรรลือธรรม ธรรมสภาหอศิลป์พุทธะ ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธธรรมที่ทรงคุณค่าและเรียนรู้ตามความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ของคนยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมได้ตามอารามทั่วไป ขอเชิญแวะเวียนมารับบริการโดยติดต่อผ่าน เจ้าหน้าที่หอศิลปืพุทธะ ก็จะได้รับความสะดวก ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการห้องสมุด ชมนิทรรศการ หรือเรียนรู้อบรมพระไตรปิฏกได้ทุกเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)