ฟื้นวัด คืนเมือง


หนังสือ ฟื้นวัด คืนเมือง เขียนโดย รศ. ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ มาจากผลงานวิจัยในโครงการ วัดบันดาลใจ


วิจารณ์ พานิช

๘ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)