อย่างนี้แหละ...มืออาชีพที่แท้จริง

หลายคนเข้าใจผิด ที่ว่า

.....หากคนอื่นมาบอกว่าเราเก่ง หรือไม่เก่ง ไม่น่าเชื่อถือ เราต้องรู้และบอกตัวเองได้ จึงถูกต้อง .....อันนี้เป็นอัตตา หรือ อคติ ไม่ใช่ความจริงของการเป็นมืออาชีพ

....คนเป็นมืออาชีพ ไม่ตีราคาหรือบอกความมีชื่อเสียงของตน
คำว่า ความมีชื่อเสียง (Reputation) ต้องให้คนอื่นบอก คนอื่นตีค่า คนอื่นสร้างเกณฑ์แล้วประเมินเราว่าอยู่ในเกณฑ์ไหม
....ขณะเดียวกัน คนที่เป็นมืออาชีพ หรือนักบริหารมืออาชีพ ต้องมี
-หลักการและจุดยืนทางวิชาชีพ
-ความเป็นผู้นำแห่งวิสัยทัศน์
-การแสดงทัศนะที่มีผลกระทบทางสังคม
-ดำรงตนในการเป็นแบบอย่าง
-มีมาตรฐานการทำงาน
อย่างนี้ครับ มืออาชีพที่แท้จริง

.....และในคราวที่เขียนหนังสือ นักบริหารมืออาชีพ และได้ส่ง บทสังเคราะห์ความเป็นนักบริหารมือาชีพของ ดร.อำนวย วีรวรรณ

ให้ท่านพิจารณาก่อนตีพิมพ์ (มีทั้งหมด 6 ท่าน) ท่านเมตตาและปรับแก้ให้

..... ผมชอบข้อคิดอันหนึ่ง คือ คนเราต้องไม่ตีค่า หรือยกย่องตนเอง แต่ต้องให้คนอื่นตีค่าให้ราคาเรา นั่นคือความเป็นมืออาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)