ธรรมชาติของการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบธรรมชาติ

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ แต่ถ้ารู้ตัวว่าไม่รู้ก็ยังสามารถสอนให้มีความรู้ได้

การออกแบบการเรียนการสอน ควรเข้าใจในเรื่อง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การสอนด้วยวิธีการใหม่ และโดยเฉพาะ

การประเมินผลการเรียนรู้ (บางคนไม่เข้าใจ บอกข้อสอบปรนัย วัดการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ ผมเถียงคอโป่งเลยครับ เพราะเรียนมาทางวัดผล มาคุยกันแล้วจะบอกให้เป็นวิทยาทานว่าเขาออกกันอย่างไร

ขณะเดียวกันในระหว่างการเรียนการสอน ไม่มีปัญหาจะ หาวิธีวัดความรู้เลย หรือ โดยเฉพาะการให้เขียนความคิด การทำกรณีศึกษา และถอดบทเรียนการเรียนรู้)

ที่สำคัญมาก ๆ คือ เข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบธรรมชาติ

ซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาแนวคิดและเนื้อหาการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)