สอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

…N-NET...E-Exam...สอบปลายภาคเรียน...สอบซ่อม...

ภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบดังนี้ค่ะ


14 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ N-NET ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้อง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้องค่ะ


10 มีนาคม 2559 สอบ E-Exam ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 31 คนค่ะ


10 มีนาคม 2559 รับข้อสอบปลายภาคเรียน ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำมาจัดเตรียมความพร้อม ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะ12-13 มีนาคม 2559 สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 19 ห้อง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.บังอร กุศลสร้าง (ประธานกรรมการสนามสอบ) เป็นอย่างดีค่ะ


19 มีนาคม 2559 ตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับ ที่สถาบัน กศน.ภาคกลางค่ะ


27 มีนาคม 2559 สอบซ่อม ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนาค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ที่มาให้กำลังใจกัน

ขอบคุณนะคะคุณเพชรน้ำหนึ่ง สำหรับกำลังใจ