community nurse

การเรียนรู้จากเครือข่ายพยาบาลชุมชน
            เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการในการประชุมวิชาการของพยาบาลชุมชน ในหัวข้อ Palliative & Hospice care ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีสิ่งที่น่าเข้าไปเรียนรู้กับจากสมาชิกของพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมจัดการประชุมร่วมๆ 100กว่าชีวิต  และ ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 ชีวิต เองราวที่เป็นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ถูกกำหนดตาม งานวิจัยที่เหล่าเครือข่ายพยาบาลชุมชนได้ดำเนินการในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นภาพความเป็นไปในสังคมไทยในปัจจุบัน ที่เป็นสังคมบริโภคอย่างหนักหน่วง ทั้งด้านวัตถุและโภชนาการ ผลที่เกิด เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง นำไปสู่การการเจ็บป่วยที่ยากจะรักษาให้หายกลายเป็นภาระของผู้ดูแล หรือผลของการมุ่งไปที่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ ก็มีผลของปัญหาทางด้านสังคมเช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ วัยรุ่นชายใช้ปากกัดสายสะดือลูก ขณะช่วยทำคลอดแฟนสาวในหอพัก หรือ การบริโภคสุราที่ไม่ได้จำกัดวงแค่ผู้ใหญ่ เด็กเพียงอายุ 6ขวบก็สามารถติดเหล้าได้ เพราะพี่เลี้ยงดื่มและให้เด็กทดลองดื่มด้วย ผลของการวิจัยเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่เครือข่ายพยาบาลชุมชนใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแกนในการเข้าไปศึกษาและเรียนรู้กับผู้ให้ข้อมูลอย่างกัลยาณมิตร เมื่อได้รับข้อมูลก็มีขั้นตอนของการคืนข้อมูลให้มีการตรวจสอบของคนที่เกี่ยวข้อง เกิดการกระทบกับข้อมูลแก่คนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความเข้าใจร่วมและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากเกิดจากคำตอบของผู้วิจัยที่แบกมาจากนอกพื้นที่ด้วยความหวังดี(แต่ไม่จริงใจ) ซึ่งหากมีโอกาสจะสรุปและถอดเป็นบทเรียนมาเล่าสู่กันฟังต่อไป
( หมายเหตุ ; ทางชมรมพยาบลชุมชนแห่งประเทศไทยได้จัดทำ VCD และหนังสือกระบวนการเรียนรู้ของพยาบาลชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ สนใจติดต่อได้ที่ คุณจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์ (Email ; [email protected] หรือ คุณรุจิวรรณ สอนสมภาร [email protected] หรือ คุณสุพัฒน์  สมจิตรสกุล [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน community nurseความเห็น (0)