ใครชอบอ่านสไตล์การเขียนบันทึกของดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ติดตามได้ไน intutionFlow นะครับ มีภาพสวย ๆ ให้ดูในบรรยากาศเมืองนอกด้วย แถมมีความรุ้และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ KM เพียบ ใครยังไม่เคยอ่านโปรดเข้าไปดู

         ผมเอาศัพท์ที่ตั้งใจไว้ครั้งก่อนหน้านี้มาฝากครับ คือ เรื่องความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลประกอบด้วยความรู้ 3 ระดับ อย่างภาพภูเขาน้ำแข็งข้างล่างนี้ครับ

Explicit Knowledge = ความรู้ที่เห็นเด่นชัด (ส่วนยอดภูเขาน้ำแข็ง)

Implicit Knowledge = ความซ่อนเร้นอธิบายยาก แต่ก็พออธิบายให้เข้าใจได้  (ความรู้ที่จวนจะโผล่พ้นผิวน้ำแล้ว)

Tacit Knowledge = ความรู้ฝังลึก  บางครั้งเจ้าตัวยังไม่รู้ (ฝังอยู่ลึกมาก)

 

 

        ต่อไปเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับ จตุรภาคีได้แก่

คุณเอื้อ 

 CKO = Chief Knowledge Officer

คุณอำนวย

 KF = Knowledge facilitator

 คุณกิจ

 KP = Knowledge workers

 คุณลิขิต

 NT= Note taker

(หมายเหตุ : ถ้าผิดพลาดผู้รู้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ)

     สุดท้าย AAR ย่อมาจากคำว่า “After Action Review”  คือการทบทวนหลังจากที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จสิ้นลง โดยพยายามตอบคำถาม 4  ข้อดังต่อไปนี้

  1. คาดหวัง หรือมีวัตถุประสงค์อะไร?
  2. มีอะไรที่ทำได้ตามคาดหวังหรือบรรลุวัตถุประสงค์บ้าง.... เพราะอะไร?
  3. มีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ตามความคาดหวัง หรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ .... เพราะอะไร?
  4. ถ้ามีโอกาสทำสิ่งนี้อีก คิดว่าจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม ..จะปรับปรุงอะไร?