ค่ายผู้นำเยาวชน

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำหนดการโครงการค่ายผู้นำ

วันที่ 1
05.30 - 06.00 น. ลงทะเบียน
06.00 - 09.00 น. ออกเดินทางสู่ฐานทัพเรือสัตหีบ
09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้นำยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์สุดยอดในการเป็นผู้นำ : บทสำรวจและประสบการณ์ความสำเร็จ
17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น. จิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียะสนทนาสำหรับผู้นำ
21.00 - 21.30 น. สวดมนต์ ไหว้พระ โยคะสมาธิ ก่อนนอน

วันที่ 2
05.30 - 06.00 น. ตื่นนอน แต่งตัว
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมธรรมรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม
07.00 – 08.00 น. พักรับประทานอาหารเช้า
08.00 - 12.00 น. ผู้นำทางคุณธรรม (Ethical Leadership) ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านประสบการณ์จริง (Experience-based Approach) อย่างสร้างสรรค์
17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

วันที่ 3
05.30 - 06.00 น. ตื่นนอน แต่งตัว
06.00 - 07.00 น. กิจกรรมเบิกฟ้ารับอรุณ อบอุ่นรับแสงตะวัน
07.00 – 08.00 น. พักรับประทานอาหารเช้า
08.00 - 12.00 น. รู้เค้า รู้เรา รบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง ถอดบทเรียน ความลับสู่ความสำเร็จ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. สรุปโครงการ พิธีปิดโครงการและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม
16.00 - 17.00 น. ออกเดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรสัมมนาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

จัดเมื่อไรครับ

อาจารย์หายไปนานมากๆ

คิดถึงๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ,kdค่ะอาจารย์

เพราะมีกำลังใจดีๆแบบนี้ค่ะ เลยกลับมาเขียนต่อ 55

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์