ไปรษณีย์ไทย

รหัสไปรษณีย์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

รหัสไปรษณีย์คือ รหัสของที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางที่เราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปถึง เช่น ถ้าเราต้องการส่งจดหมายไปยังผู้รับที่อยู่ในอำเภอเข้าย้อย จังหวัดเพชรบุรี เราต้องใส่รหัสไปรษณีย์ 76140 ซึ่งเป็นรหัสของที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเขาย้อย ในกรณีการส่งจดหมายหรือพัสดุไปยังต่างประเทศเราก็ต้องใส่รหัสไปรษณีย์เช่นกัน เช่น ถ้าเราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปยัง Google, Inc. ซึ่งอยู่ที่เมือง Mountain View, California ประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ต้องใส่รหัสของที่ทำการไปรษณีย์พื้นที่นั้น ซึ่งก็คือ CA 43043 นั่นเอง

ประโยชน์ของรหัสไปรษณีย์ คือ ช่วยให้การคัดแยกจดหมายและพัสดุนั้นง่ายขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง และไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกำหนดหมายเลขรหัสไปรษณีย์ปลายทาง ก็หมายถึงการบอกที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางนั่นเอง ซึ่งเมื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้รับจดหมายหรือพัสดุแล้ว ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งไปถึงผู้รับที่ระบุไว้ในจดหมายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)