การศึกษาตามอัธย่าศัย

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หอศิลป์ธรรมะเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในมาตรา ๒๓ ในนิยามของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานเรียนรู้ พุทธธรรมอย่างง่าย ไม่วับซ้อนมีหนังสือธรรมและคำอธิบายพระไตรปิฎกที่หาอ่านได้ในห้องสมุด หรือจะเลือกซื้อที่สถาบันบันลือธรรม แห่งธรรมสภา อยุ่ตรงถนนพระบรมราชชนนี ขาออก บริเวณ หอศิลป์พุทธะ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำให้ไปเยี่ยมเยือนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การศึกษาตามอัธย่าศัย ไม้เอก เกินมามั้ยคะ