ความเห็นต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง

ความเห็นต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่การมองความเห็นต่างนั้นเป็นความขัดแย้งตากหากถือว่าเป็นความขัดแย้งที่แท้จริง แม้แต่ตนเอง ครอบครัว ในที่ทำงาน ในหมู่บ้าน ในที่ต่างๆก็มีความเห็นต่าง อย่างในทางการเมืองปัจจุบันความเห็นต่างกลายเป็นความขัดแย้งไปแล้ว

อย่างความเห็นต่าง ในประเทศอเมริกา เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือฯลฯ เขาก็มีความเห็นต่าง แต่ประเทศเหล่านี้ถือว่าความเห็นต่างคือการได้ซึ่ง ความคิดที่ดีที่สุด

แต่ว่าความเห็นต่างนับ...ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เข้าใจและจะพัฒนากลายมาเป็นความขัดแย้งได้ ถ้าความเห็นต่างนั้นถูกคิดหรือถูกมองว่าเป็นขัดแย้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (0)