เสียงสะท้อนจากการไปตรวจราชการของ ผตร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เสียงสะท้อนจากการไปตรวจราชการของ ผตร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เสียงสะท้อนจากการไปตรวจราชการของ ผตร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ในการไปตรวจราชการที่โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา". เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จาก Facebook ชื่อ นายอุดร สารคม

ผอ.โรงเรียนหนองแคฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)