ประหยัดน้ำแบบถาง ๒

-พระลดการพรมน้ำมนต์

-กินเหล้าแทนกินเบียร์

-กินน้ำวันละ ๒ แก้ว (เพียงพอแล้ว หากกิน ๘-๑๐ แก้วตามหมอไทยสอน ตายไวเพราะไตวาย)

-ลดการพูดพล่าม (มันเปลืองน้้ำลาย)

-อาบน้ำวันละครั้งเดียวก่อนนอน และโดยใชวิธีถาง (เช็ดตัว)

-งดการตีกอล์ฟ สนามกอล์ฟจะได้ไม่ต้องรดน้ำสนามหญ้าซึ่งใช้น้ำมากมหาศาล

-งดส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะโรงแรมใช้น้ำเยอะมาก ต่อหัวคนมาพัก

-งดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสิรมการบริโภค ..เพราะยิ่งบริโภคมาก ก็ผลิตมาก ก็ยิ่งใช้น้ำมากในอุตสาหกรรมการผลิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)