ธรรมแห่งคนธรรมดา ๓

๑. ลดทุกข์ ๒. เพิ่มสุข ๓. พูนบารมี

ทุกข์.คือ.ความโง่ ไม่รู้ในหลักธรรมพื้นฐานที่ปราชญ์ในโลกบัญญัติไว้ดีแล้ว จึงปฏิบัติผิดเพี้ยน

สุข.คือ.ความฉลาด รู้ในหลักธรรมพื้นฐานที่ปราชญ์ในโลกบัญญัติไว้ดีแล้ว และปฏิบัติตนตามนั้น

บารมี.คือ.การให้ทานแก่สังคม ทั้งทานทรัพย์ ความรู้ ปัญญา

ขั้นที่ ๔ ๕ ๖ จะเริ่มเข้าสู่ความเป็นอริยชน จนละได้เสียซึ่่งตัวตนเป็นที่สุด ไปอยู่กับพระเจ้า/อนัตตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)