@สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง พิษณุโลก

ช่วงเย็นวันนี้ (21 กพ. 59 ประมาณ 16.30 น.) ผมผ่านไปที่หน้าสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มองไปที่สำนักงานสหกรณ์ ฯ มีการรื้อรั้วด้านหน้าออกบางส่วน และปรับปรุงบริเวณพื้นด้านหน้า พร้อมประดิษฐานพระรูป ของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์" พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กพ. 59 เวลา 8.02 น. และในวันที่ 26 กพ. 59 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี ของสหกรณ์ฯ จะจัดพิธีสักการะพระรูปอย่างเป็นทางการ โดยทูลเชิญ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน น่าสนใจนะครับ กับสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก เชิญทัศนาพระรูปที่ประดิษฐานเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ตกแต่งบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สมบูรณ์เท่านั้น

Link ที่เกี่ยวข้อง
1. สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
2. 100 ปีสหกรณ์ไทยร้อยใจพระบิดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)