ตระหนักทุกครั้งเมื่อเจอวิกฤต

คำว่า วิกฤต เมื่อใครๆได้ยินแล้วก็ย่อมที่จะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตด้านใดก็ตามโดยเฉพาะด้านธุรกิจ เพราะถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆนั่นคือ เหตุการณ์ที่เข้าใกล้อันตราย มีแนวโน้มควบคุมไม่ได้ ต้องรีบจัดการก่อนที่จะเกิดความหายนะ
ถ้าพูดในมุมมองของธุรกิจ ในเมื่อเราเดินมาถึงจุดที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเกิดปัญหา หรืออุปสรรคใดๆก็ต้องรับให้ได้ รวมทั้งวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่น วิกฤตทางการเงิน วิกฤตถูกมุ่งประสงค์ร้าย วิกฤตธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งวิกฤตเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ก็ทำให้ผู้ประกอบการอาจจะล้มละลายได้ ดังนั้นตัวช่วยที่จะช่วยเราได้นั่นก็คือสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ก็ย่อมรับมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

ธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมีบทบาทกับธุรกิจเราเป็นอย่างมากผ่านทางธนาคารพาณิชย์ โดยจะมุ่งเน้นสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจเป็นหลัก อย่างเช่นในกรณีที่มีโรงงานแล้วเกิดอุทกภัยน้ำท่วมแล้วทำให้โรงงานมีความเสียหายหรือจำพวกเครื่องจักรใช้งานไม่ได้แล้ว การบริหารเงินที่เจ้าของกิจการนั้นบริหารไม่เป็นจึงทำให้เกิดหนี้สินได้ ปัญหาเหล่านี้ก็ต้องทำการเยียวยา ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อที่ธุรกิจนั้นๆจะได้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาตั้งตัวได้อย่างมั่นคงต่อไป
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)