ฝึกหัดเขียนข่าว ใน facebook


วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ แรกตั้งประกอบด้วยคณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ คณะประมง และคณะเกษตร
ผมได้เข้าร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และได้ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายรูป ร่วมกับ นิสิตเก่าดีเด่น มก.รุ่น ๔๐ คือ

1. ดร.ธีรภัทร (ฝน) ประยูรสิทธิ นิสิตเก่า มก. รุ่น ๔๐ (KU 40) คณะวนศาสตร์ (ประธานรุ่น เตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๑)
นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นายวรเทพ รางชัยกูล นิสิตเก่า มก. รุ่น ๔๐ (KU 40) คณะวิศวกรรมศาสตร์
นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาคเอกชน ประจำปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

พีระพงศ์ (ฺBobbie) วาระเสน
นิสิตเก่า มก. รุ่น ๔๐ (KU 40)
ภาควิชาสหกรณ์ (คณะสหกรณ์เดิม)
เตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๑

ผู้รายงานข่าว
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ภาพ.FB_ธีรภัทร มุ่งมั่นพัฒนา การเกษตรไทยสู่สากล
และ Theerapat Prayurasiddhi.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)