ครอบครัวตึ๋งหนืด <๔๘> รับคำท้า 1 เดือนใช้เงิน แสนแปด/ ๓ เดือนใช้ไป ๓ แสน

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีเป้าหมาย วิธีคิด (วิธีการ) ระยะเวลา ประกาศให้โลกรู้ และลงมือทำทันทีตามวิธีคิด จึงสำเร็จตามเป้าหมาย-เดล คาเนกีจาก Challenge ของบัตรเครดิต First choice รอบ เดือนพฤศจิกายน 2558, ธันวาคม 2558 และ มกราคม 2559..ตึ๋งหนืดรับคำท้า..ใช้จ่ายเดือนละ 58,000 บาท และได้เงินคืนเป็นเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิต เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท...จริงๆ แล้วเราก็ใช้เม็ดเงิน (ทำไมเรียกเงินเป็นเม็ด..ก็ไม่ทราบได้) ไม่ถึงเดือนละ 58,000 บาท หรอก เพราะมีเครดิตคืนมา 2,000 บาท เราจึงใช้เม็ดเงินแค่เดือนละ 56,000 บาท ต่อเดือนเท่านั้น..

ถ้าคิดแล้ว (หลักคิด) มีผลตอบแทนการลงทุนเดือนละ 2,000/58,000 แล้วคูณด้วย 100 ผลตอบแทนฯ เท่ากับ 3.45 % มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์มากโขทีเดียว เพราะถ้าหมุน ๑๒ รอบ..จะมีผลตอบแทนต่อปีเท่ากับ 41 % เลยทีเดียว...ในที่นี้ตึ๋งหนืดจะไม่กล่าวถึง How to เพราะเขียนไปหลายตอนแล้ว...เอาไว้ตอนหน้าจะเขียน..ตึ๋งหนืด ตอน "เซียนตึ๋งหนืด" อย่าลืมติดตามกันครับ...

พอดีเดือนมกราคม...มีรายจ่ายงอก..มาอีก 50,000 บาท (หลังจากใช้ไปแล้ว 58,000 บาท) เลยเปลี่ยนแผนให้ใช้อีก 126,000 บาท...จะเป็นรายจ่าย ๓ เดือน รวม 3 แสนบาท ซึ่งจะได้เงินคืนเพิ่มอีก 3,000 บาท...ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนจะลดลง จาก 3.45% เหลือเพียง 3% ซึ่งคิดจากยอดเงิน..9,000 คูณ 100 และหารด้วย 300,000...

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นวิธีคิด...และเราก็คิดวิธีการที่จะไปทำตามวิธีคิด เป็น How to...ซึ่งไม่เขียนในที่นี้...แต่กล่าวนิดหนึ่ง คือ เราต้องไปทำบัญชี..ลองใส่ค่าใช้จ่ายลงไปในโปรแกรมคำนวณพื้นฐาน ใน excel sheet..

สรุปว่า ๓ เดือนที่ผ่านมา ในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป จะมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เดือนละ 2,000 บาท และในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ จะมีเงินคืนเข้ามาอีก ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๙,๐๐๐ บาท...ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามแผน 300,000 บาทในรอบ ๓ เดือน..แถมยังมีเงินค่าขนมกลับมาให้ใช้อีก 9,000 บาท

หมายเหตุ เป็นวิธีคิด ที่นำไปปฏิบัติมาแล้ว และได้ผลตามที่ตาดไว้...เพราะมีประสบการณ์จากการลองปฏิบัติมารวม 10 เดือน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หมายเหตุ

  1. ๒ กุมภาพันธ์ 2559 มีเงินเครดิตคืนเข้าบัญชี 2,000 บาท
  2. ๑๖ กุมภาพันธ์ 2559 มีเงินเครดิตคืนเข้าบัญชี 3,000 บาท
  3. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 รูดเงินไปซื้อภาชนะบรรจุ 2,000 บาท เสียค่ารูด 20 บาท และรูดเติมเงินบัตร Rabbit รถไฟฟ้าอีก 1,000 บาท..
  4. ไปทานอาหาร MK ๒ มื้อ รูดจ่ายไปอีก 1,200 บาท...
  5. ส่วนที่รูดจ่าย...ทั้งหมดรวม 5,000 บาท จะกลับคืนมาร้อยละ ๓ คือ 150 บาท..หมุนเวียนในรอบต่อไป..