ความเห็น 3046687

ครอบครัวตึ๋งหนืด <๔๘> รับคำท้า 1 เดือนใช้เงิน แสนแปด/ ๓ เดือนใช้ไป ๓ แสน

เขียนเมื่อ 

หมายเหตุ

  1. ๒ กุมภาพันธ์ 2559 มีเงินเครดิตคืนเข้าบัญชี 2,000 บาท
  2. ๑๖ กุมภาพันธ์ 2559 มีเงินเครดิตคืนเข้าบัญชี 3,000 บาท
  3. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 รูดเงินไปซื้อภาชนะบรรจุ 2,000 บาท เสียค่ารูด 20 บาท และรูดเติมเงินบัตร Rabbit รถไฟฟ้าอีก 1,000 บาท..
  4. ไปทานอาหาร MK ๒ มื้อ รูดจ่ายไปอีก 1,200 บาท...
  5. ส่วนที่รูดจ่าย...ทั้งหมดรวม 5,000 บาท จะกลับคืนมาร้อยละ ๓ คือ 150 บาท..หมุนเวียนในรอบต่อไป..