SME's คือนายตัวเอง

kissme
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่วนตัวมองว่า ธุรกิจ SME's เป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบเป็นนายตัวเอง ไม่ชอบเป็นลูกจ้างใคร

ธุรกิจแบบนี้มีข้อดีคือ

  • เป็นธุรกิจขนาดเล็กก่อตั้งง่าย
  • สามารถตัดสินใจรวดเร็ว
  • ทำรายได้โดยไม่มีส่วนแบ่ง
  • คล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายด้วยความเป็นกันเอง สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า สามารถสอบถามความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้มีลูกค้าประจำ สร้างจุดเด่นให้แก่ธุรกิจ เพื่่อให้ลูกค้าสนใจเอาไปพูดแบบปากต่อปากเป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจ เป็นที่คนรู้จัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอกาสสร้างได้ 50 : 50ความเห็น (0)